Doktersassistente en Spreekuurondersteuner (SOH) – Huisartsen Weemelanden – Vriezenveen
Koningsweg 36 7672 GD Vriezenveen Tel:0546-559585 Spoed 0546-568880

Doktersassistente en Spreekuurondersteuner (SOH)

De doktersassistentes hebben veel verschillende taken. Een van de belangrijkste taken is het plannen van het spreekuur. Onze assistentes maken gebruik van triage. Dit houdt in dat ze u vragen naar de reden van het contact. Dit heeft als doel dat u een advies of afspraak krijgt, rekening houdend met de ernst van uw klachten. Ook kan vastgesteld worden welke hulp voor u het best is. Bijvoorbeeld een afspraak op het (telefonisch) spreekuur, een visite, een bezoek aan de praktijkverpleegkundige of een recept. De assistente weet het antwoord op veel praktische vragen en kan u adviezen geven. Bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Ook kunt u haar bellen voor uitslagen van laboratorium of röntgenonderzoek.

De assistentes hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de huisarts, werken volgens vaste richtlijnen en zijn gediplomeerd.

U kunt bij de assistente terecht voor:

 • Wratten aanstippen
 • Wondverzorging
 • Oren uitspuiten
 • Bloeddruk controleren
 • Injecties
 • Hechtingen verwijderen
 • Glucose controle
 • Uitstrijkjes i.h.k.v. bevolkingsonderzoek
 • ECG (op verzoek van uw huisarts)
 • Urineonderzoek (zonder afspraak): brengen voor 10.00 uur
 • Bloedafname

SOH

De spreekuur ondersteunend huisarts (SOH) is een nieuwe functie binnen onze huisartsenpraktijk. Een aantal van onze assistentes hebben een vervolgopleiding gedaan en kunnen een aantal klachten/kleine kwalen van de huisartsen overnemen om hen te ondersteunen in het spreekuur.

Het gaat om de o.a. de volgende klachten:

 • Keelpijn
 • Sinusitis
 • Neusbloedingen
 • Wonden
 • Enkeldistorsie
 • Hand-pols klachten na letsel
 • Teenletsel
 • Insecten beten
 • huidreacties
 • tand door de lip
 • urineweginfecties
 • Kleine chirurgische ingrepen

De SOH werkt altijd onder supervisie van de huisarts.

U kunt alleen op het assistentespreekuur terecht wanneer u een afspraak heeft. U belt hiervoor het algemene telefoonnummer van de praktijk.