Klachtenregeling – Huisartsen Weemelanden – Vriezenveen
Koningsweg 36 7672 GD Vriezenveen Tel:0546-559585 Spoed 0546-568880

Klachtenregeling

De medewerkers van Huisartsen Weemelanden streven ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat de geleverde zorg niet aan uw verwachtingen voldoet. Wij horen graag van u als u niet tevreden bent. Alleen op die manier kunnen we de zorgverlening verbeteren.

U hebt een klacht over de Huisartsen Weemelanden. Wat kunt u doen?

We willen u vragen uw klacht aan ons te melden. Het liefst via een gesprek maar u kunt uw klacht ook schriftelijk indienen. Hiervoor kunt u het klachtenformulier onderaan de pagina invullen.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Als u een klacht bij ons indient dan wordt deze onderzocht door een van onze twee klachtenfunctionarissen. Het kan zijn dat u gebeld wordt door de klachtenfunctionaris met de vraag uw klacht nader toe te lichten. Zo gauw er een antwoord is op uw klacht wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld. Het streven is dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 6 weken, te doen.

Heeft u bezwaar tegen het indienen van een klacht bij Huisartsen Weemelanden of bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht door Huisartsen Weemelanden dan kunt u een klacht indienen bij het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente”.

U kunt op de site van http://khtwente.nl/ een klachtenformulier invullen. Als dit voor u niet mogelijk is kunt u ook een klachtenbrief schrijven en deze sturen naar:

“Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente”,

P/A HDT-Oost
Postbus 1084
7500 BB Enschede.

Wat als u er niet uitkomt?

Als u ook na de tussenkomst van het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” niet tevreden bent kunt u een officiële klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie. Huisartsen Weemelanden is aangesloten bij DOKh. https://www.dokh.nl/

U kunt hier alleen een klacht indienen nadat u de route via het “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” gevolgd hebt. De schriftelijke reactie van de klachtenfunctionaris en/of de zorgverlener (of diens organisatie) kunt u wel gebruiken als u een klacht indient bij de landelijke geschillencommissie.