inzage in uw dossier – Huisartsen Weemelanden – Vriezenveen
Koningsweg 36 7672 GD Vriezenveen Tel:0546-559585

inzage in uw dossier

Steeds meer mensen hebben behoefte aan inzicht in de eigen medische gegevens. Vanaf 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden. U kunt hiervoor een afspraak maken in de praktijk maar het kan ook online.

Voor meer informatie kunt u onderstaand filmpje bekijken.

https://open-eerstelijn.nl/wp-content/uploads/2020/03/open-animatie-ondertiteling.mp4

Uw medische gegevens thuis bekijken. Hoe doet u dat?

Wanneer u als vaste patiënt staat ingeschreven bij onze praktijk kunt u zich bij de assistentes aanmelden voor E-services. Naast de mogelijkheid uw dossier online in te zien kunt u dan ook veilig mailen met de praktijk en online afspraken maken.

U dient hiervoor eenmalig in de praktijk een toestemmingsformulier tekenen. We noteren uw toestemming en uw emailadres in uw dossier. U krijgt meteen een SUPERPIN mee waarmee u zich kunt registeren voor E-services. Deze registratie is strikt persoonlijk. Mochten meerdere gezinsleden gebruik willen maken van e-services, dan moet elk gezinslid een toestemmingsverklaring tekenen en SUPERPIN aanvragen. U kunt wel gebruik maken van hetzelfde emailadres.

U kunt na registratie uw medische gegevens online lezen op uw eigen telefoon of computer.

Klik HIER om inzage te krijgen in uw dossier