Praktijkverpleegkundige en POH-GGZ – Huisartsen Weemelanden – Vriezenveen
Koningsweg 36 7672 GD Vriezenveen Tel:0546-559585 Spoed 0546-568880

Praktijkverpleegkundige en POH-GGZ

Praktijkverpleegkundigen

In de praktijk werken 3 praktijkverpleegkundigen; Brigitte Krone, Chantal Reimink en Kristie Heuker of Hoek. De praktijkverpleegkundigen verzorgen spreekuren voor mensen met diabetes mellitus (suikerziekte), Astma / COPD, risico op en/of doorgemaakte hart- en vaatziekten en schildklierfunctiestoornissen.

Daarnaast voeren de praktijkverpleegkundigen longfunctietesten en doppleronderzoek uit. Ook ouderenzorg/geriatrie behoort tot hun takenpakket. Uw huisarts verwijst u voor begeleiding en/of controle naar de praktijkverpleegkundige. De controles zijn individueel afhankelijk 1 tot 4x per jaar.

Na de algemene verpleegkundigenopleiding / HBO-V hebben Brigitte, Chantal en Kristie de specialisatie opleiding tot praktijkverpleegkundige gevolgd. Verder volgen de verpleegkundigen jaarlijks beroepsgerichte bijscholingen. De verpleegkundigen werken geprotocolleerd en altijd in overleg met uw huisarts.

POH-GGZ Esther Calkhoven

Bij de praktijkverpleegkundige GGZ kan iedereen terecht met niet-lichamelijke klachten, die een belemmering vormen in het dagelijks leven. U kunt hierbij denken aan; stress-spanningsklachten/ stemmingsklachten/ angstklachten/overspannen/ burn-out/lichamelijk onbegrepen klachten/ gedrag-opvoedproblemen/ werkproblemen/ verslavingsproblemen/ relatieproblemen etc. De huisarts zal uw klachten eerst samen met u kort in kaart brengen, waarna hij of zij u naar de praktijkverpleegkundige GGZ kan verwijzen. U kunt dus niet direct een afspraak bij de praktijkverpleegkundige-GGZ maken. Samen met Esther zal besproken worden of de klachten bij haar kunnen worden behandeld, of dat, bij complexe problematiek, in overleg met u en de huisarts naar een specialist wordt verwezen. Esther is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en heeft jarenlange ervaring in het werken in de GGZ. Ze heeft verschillende post-HBO opleidingen gevolgd om zich steeds verder te bekwamen in de GGZ-hulpverlening.

POH-GGZ jeugd Inge Kamphuis en Michel Naafs

Gemeenten zijn sinds 2017 verantwoordelijk voor jeugdzorg. De gemeente Twenterand werkt hiervoor samen met de GGD en huisartsen. Het doel is om kinderen en jeugdigen (tot 23 jaar) snel en gerichte ondersteuning te kunnen bieden wanneer zij lichte psychologische klachten hebben. De inzet van een praktijkondersteuner GGZ Jeugd draagt bij aan de versterking van het voorliggend veld voor lichte psychologische ondersteuning. Met als doel dat de kinderen en jeugdigen in de gemeente Twenterand snel en gericht de juiste ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben. Daarnaast kan de praktijkondersteuner de instroom naar de 2e lijns GGZ beperken. Door preventiever te werk te gaan kan verergering van klachten worden voorkomen. Ook ouders krijgen opvoedkundige hulp wanneer dit nodig is.

De POH-GGZ jeugd werkt 9 uur per week in onze praktijk. Haar taken zijn o.a. probleemverheldering en inventariseren van psychische en/of psychosociale klachten, laagdrempelige en kortdurende behandeling geven aan kinderen, jongeren en eventueel ouder(s), het motiveren van kinderen en jeugdigen om actief met hun klachten aan de gang te gaan, het snel doorverwijzen naar de juiste hulpverlening.

De praktijkondersteuner probeert door een aantal gesprekken (gemiddeld 4) de problematiek van het kind of jeugdige in kaart te brengen. Er volgt een advies waarbij de zorg binnen de praktijk geboden kan worden of er vindt een verwijzing plaats. Dit alles gebeurt in goed overleg met de huisarts.

 

Uiteraard hebben onze praktijkondersteuners een geheimhoudingsplicht.